EREDMÉNYEINK SZÁMOKBAN

Ózdon összesen közel 3900 hátrányos helyzetű, szegregált iskolába járó, többségében roma általános iskolás gyermek él, akiknek 86%-a veszélyeztetett.

Az iskolák a 3900 tanulójából 150 kiváló képességű diákot javasoltak a pedagógusok a Van Helyed! oktatási programjába.

A 150 tanulóból a programban 125 gyerek és családja kívánt részt venni, ezért ennyien írták meg a Tehetségtesztet.

A 125 tanulóból 77 növendék jutott be a VH Stúdióba.

A program a családokat is érinti, ez több mint 300 főt jelent.

A program Ózd 16 szegregátumából 14 közösségét érinti.

Közvetve legalább 600 főt érünk el.

Több, mint 150 regisztrált önkéntesünk van. Ebből 20 minden héten alkotásközpontú foglalkozást tart a Van Helyed! Stúdióban.

További 30 önkéntes mozgósítható akár azonnal egyéb programokra aktuálisan.

A 100 további önkéntes hosszabb távon elérhető és bevonható a programokba, vagy korábban már részt vett valamilyen projektünkben.

Több mint 120 művész, tudós, ismert ember vett részt programjainkban.

A közösségi oldalunkon és blogunkkal közel 3000 embert érünk el.

Az első 8 hónapos oktatási program során a 12 továbbtanulni készülő növendékünk közül 12 felvételizett sikeresen érettségit adó középiskolában.

A Stúdióban bekerülő növendékek iskolai átlaga folyamatosan javuló tendenciát mutat, amit az IT rendszeren keresztül mérünk.