A Van Helyed! Alapítvány által megvalósított EFOP-5.2.1-17-2017-00006 azonosítószámú A sikeres integráció folyamatának rendszerszintű támogatása című projekt 2021. december 31-vel zárul. A Széchenyi 2020 program keretében megvalósult, mintegy 297,06 millió forint támogatási összegű fejlesztés három és fél éven keresztül segítette a tanulni vágyó hátrányos helyzetű fiatalokat.

A projekt célja az egyes rászoruló ember életében minél korábbi életkortól, folyamatos és átgondolt támogatások rendszerét biztosítani. A megfelelő oktatáshoz való hozzáférés akadályai a születés előtt, a magzati korban kezdődnek generációkra visszamenően.

A társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek feszámolásának az oktatás a kulcsa. Ahhoz kell szervesen hozzákapcsolni a szociális ellátórendszer működését, amelynek empowerment (felhatalmazó jellegű, a képessé tételre koncentráló, a “hálót és nem halat” elvre alapuló) beavatkozások összefüggő rendszerének kell lennie, s amelynek egy fontos, de nem központi eleme a szociális támogatási rendszer.

Számos kutatás, de a tereptapasztalatok is alátámasztják, hogy a gyenge iskolai teljesítmény és a korai iskolaelhagyás mögött nem képességbeli, hanem társadalmi, gazdasági hátrányok állnak.

Az elsődlegesen Ózdon és vonzáskörzetében megvalósított pilot projekt keretében amellett, hogy több mint száz patronált életpályáját támogatta hosszú távra tervezve, egészen fiatal felnőttkorig, kifejlesztésre került a Van Helyed! Rendszer, amelynek keretében a magzati kortól kezdve a szakképzésen és egyetemi tanuláson át a munkavállalásig kívánja segíteni az Alapítvány patronáltjait az állami szolgáltatásokkal és intézményekkel kompatibilis módon teremtve támogatói rendszert.