Decemberbe lépve mi is igyekszünk beleszőni mindennapjainkba az advent és karácsony szívmelengető tanításait. Szép hagyományunk a személyes hangú, megerősítő karácsonyi levelek írása növendékeink számára.

A karácsonyi levél elsősorban a szeretetünk kifejezése. A szeretet alatt az Agapé-t értem. Ez egy görög szó, és a keresztény vallásban (valamint a zsidó-keresztény kultúrkörben) az Isteni szeretetet jelenti. Ez a másik teljes elfogadását jelentő szeretet. Szóval nem egy hétköznapi érzelemről van szó, amit vagy érzünk vagy nem, hanem egy szellemi értelemben vett, tudatos szeretetről. Ez a pedagógiánk alapja. Az erre való képesség egyrészről kegyelem, másrészről fejleszthető.

Szeretnénk, ha a Van Helyed!nél egész életünkben tanulnánk a szeretetet. Hívő kollégáink ehhez az imádság által, Jézussal való kapcsolatukból, a Biblia tanításokból töltekezhetnek. Akik nem hívők, hitünk szerint, azok is részesülnek Isteni szeretetben, ezért sokat lehet tanulni világi forrásokból is. Idén volt rá módunk, hogy képzéseken vegyünk részt, ki-ki érdeklődésének megfelelően, és szervezett formában is. Igyekeztünk olyan tudásokat behozni, amelyek elveinkkel és nézeteinkkel rokonok, és ezekben gyakorlatozva magunkat, fejlődhetünk az elfogadó szeretet tanulásában. A karácsonyi levelekben is alkalmazni fogjuk ezeket a tudásokat, szem előtt tartva, hogy minden emberben az erősödik meg, amire a figyelmet irányítjuk.