Alapítványunk sikerrel pályázott az EFOP-5.2.1-17 Társadalmi innovációk – Új módszerek kipróbálása felhívásra.

A konstrukció olyan innovatív beavatkozásokat támogat, amelyek a helyi problémák újszerű megközelítésével, a korábbi megoldásoknál hatékonyabban, eredményesebben járulnak hozzá.

Számos kutatás, de a tereptapasztalatok is alátámasztják, hogy a rövidtávú, egymáshoz nem kapcsolódó projektek eredménytelenek, konzerválják a nyomort. Kizárólag a rendszerben működő, hosszútávú, mérhetően hatékony projektek közül a jól előkészített, nagyobb ívű és intervallumú programok járnak eredménnyel, melyek az egyes ember életében, a fejlődés ciklusai mentén adnak folyamat szintű támogatást.

Alapítványunk olyan szolgáltató rendszert épít, és olyan új módszereket dolgoz ki, működtet, amelyek átfogó, strukturális megoldásokat kínálnak a hátrányos helyzetű, többségében roma
gyermekeknek, családjaiknak és szegregáltan élő társadalmi csoportjaiknak ahhoz, hogy képessé váljanak kitörni a tartós szegénységet újra termelő ördögi körből.

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló programunkban – a szakirodalomban és a tapasztalatok alapján is megfogalmazott problémákra – új, gyakorlati, folyamatorientált válaszokat adunk a Van Helyed! Rendszer megalkotásával, mely a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához is illeszkedik.

A rendszer projektben támogatott elemei:
- Van Helyed! Stúdió működtetése: általános iskolai továbbtanulást célzó program
- Van Helyed! Stúdió Plusz elindítása: középiskolai szakkollégiumi és szakiskolai-középiskolai
sikeres bennmaradás program
- Patrónusi hálózat kialakítása a család, a közösség és a továbbtanuló komplex támogatására.

További célunk mindezek módszertani innovációját is megvalósítani.

A Van Helyed! Rendszert azért fejlesztjük, mert hiszünk benne, hogy a gyerekek sikeressége feltétele egy jól működő társadalom létrejöttének, és egy jól működő Európa fennmaradásának. 

A projekt adatai:
Kedvezményezett neve: "VAN HELYED" A KÖZÖS JÖVŐNKÉRT ALAPÍTVÁNY
Projekt címe:  VAN HELYED! – A SIKERES INTEGRÁCIÓ FOLYAMATÁNAK RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSA
Projekt azonosító száma:  EFOP-5.2.1-17-2017-00006
Támogatás összeg:  297,06 millió forint
Támogatás mértéke:  100%
Tervezett befejezési dátuma: 2021.04.30.