A VHRendszerbe kerüléskor bekövetkező fordulatok egy generáción belül és nagyon rövid idő alatt megvalósulnak és ez kihívások elé állít minket és a családokat is. Ez a kihívás még erősebben összekovácsol és megtámogatja a bizalmat, a partnerséget, amely egy egyre erősödő alapot ad a további munkához. 

A Van Helyed! közösség ereje pedig, mint jó példa, jó gyakorlat a társadalom egészére is kihat. 

A VH munkatársak és az egész VH közösség felismerte, vagy egyre inkább bízik benne, hogy az alapító víziója megvalósítható, a VHR modell kiépítésével és elterjesztésével meg lehet fordítani emberi sorsokat, súlyos társadalmi egyenlőtlenségeket lehet orvosolni, és kiutat lehet találni a nyomorból.  

Ami a legnagyobb erő, hogy mindebben a VH egész közösségének jelentős szerepe van. 

Ennek a közös feladatnak és közös szerepnek a felismerése a személyes célokat közösségi céllá emeli, és így a társadalmi cél motiválóan hat a résztvevőkre, akik egyúttal a megvalósítók is.