A Van Helyed! Rendszer kiépítését, a leszakadó rétegek sikeres, eredményekkel alátámasztható integrációjának érdekében kezdtük el. Célja egy összetett, személyre, családra és közösségre szabott, holisztikus szemléletű és elkötelezett, kormányzati ciklusok felett átívelő, jól mérhető és adaptálható egymásra épülő intézmények és szolgáltatások rendszerének működtetése, fejlesztése. A VHR az egyes rászoruló ember életében minél korábbi életkortól, oktatásfókuszú folyamatos és átgondolt támogatások rendszerét biztosítja. A VHR a meglévő gyakorlatainkra épül, azok eredményeit foglalja össze. Az eredményeink, jó gyakorlataink alapján fejlődik organikusan, lépésről lépésre tovább.

 

A VHRendszerbe kerüléskor bekövetkező fordulatok egy generáción belül és nagyon rövid idő alatt megvalósulnak és ez kihívások elé állít minket és a családokat is. Ez a kihívás még erősebben összekovácsol és megtámogatja a bizalmat, a partnerséget, amely egy egyre erősödő alapot ad a további munkához. 

A Van Helyed! közösség ereje pedig, mint jó példa, jó gyakorlat a társadalom egészére is kihat. 

A VH munkatársak és az egész VH közösség felismerte, vagy egyre inkább bízik benne, hogy az alapító víziója megvalósítható, a VHR modell kiépítésével és elterjesztésével meg lehet fordítani emberi sorsokat, súlyos társadalmi egyenlőtlenségeket lehet orvosolni, és kiutat lehet találni a nyomorból.  

Ami a legnagyobb erő, hogy mindebben a VH egész közösségének jelentős szerepe van. 

Ennek a közös feladatnak és közös szerepnek a felismerése a személyes célokat közösségi céllá emeli, és így a társadalmi cél motiválóan hat a résztvevőkre, akik egyúttal a megvalósítók is.