Az eredeti cikk itt található:

http://prherald.hu/a-van-helyed-studiok-novendekeinek-kiallitasa/

 

Kik vagyunk mi?
Bódis Kriszta
 víziójából született Van Helyed! Alapítvány, amelynek már két stabil pillére működik: a Van Helyed! Stúdió (Ózd), és a Van Helyed! Stúdió Plusz (Budapest).

Kikkel/Mivel foglalkozunk?
Halmozottan hátrányos helyzetű, szegregált iskolákból érkező, többségében roma gyerekekkel, családjaikkal és közösségükkel.  

Célunk, hogy elháruljon minden akadálya annak, hogy a periférián élő gyerekek érdeklődésüknek, tehetségüknek megfelelő, minőségi középiskolákban tanulhassanak tovább, és hogy a gyerekeink örömmel, és sikerélménnyel végezzék tanulmányaikat. Ezt segíti az alkotásközpontú módszer, amely az alkotás élményén keresztül fejleszti a személyiséget. Célunk, hogy megtörjük a szegregáció és a nyomor újra termelődésének ördögi körét.

Kiknek szól a kiállítás? 
Mindenkinek, aki hisz abban, hogy felelősek vagyunk egymásért. Aki úgy gondolja, hogy a cselekvés hoz eredményeket. Aki úgy gondolja, hogy az alkotás mindenki joga.

Hívunk mindenkit, akik számára fontos -egy perifériára szorult városból (Ózdról) önmagukon túllépve – tenni, és fejlődni akaró fiatalok munkájának megismerése, befogadása. Akiket érdekel az őket támogató Van Helyed! munkatársak aktivitása és  elköteleződése. 

Mindezt most nagy szeretettel megmutatják a nagyérdemű közönség előtt a Transit Art Cafe & Bistro –ban.

Program:
Az Alapítvány munkáját és az alkotásközpontú módszert bemutatja: Bódis Kriszta
A Van helyed Stúdiók munkáját bemutatja: Ruszó András

A kiállítást megnyitják a Van helyed Stúdió növendékei:
Berki Napsugár,Csömör Farkas Tamás,Galambica Péter,Harkály Junior,Lázár Brendon,Lukács János Ramirez,Mihály Péter,Ruszó Balázs,Ruszó Kornél,Szamkó Ferenc,Váradi Tamara,Váradi Patrik, Völgyi Valentína

 

Bódis Kriszta a gyerekek között

Bódis Kriszta a gyerekek között

A VAN HELYED ALAPÍTVÁNY MUNKÁJA

Miért jött létre az Alapítvány:

A szociális hátránykezelés és az inkluzív (személyiségre orientált, befogadó) oktatás hiánya a roma gyerekek minőségen aluli, szegregált iskoláztatásához vezettek, melynek következményei igen súlyosak.  Az országos kompetenciamérések tükrében például az ózdi, többségében roma gyerekeket tanító iskolák legjobb tanulmányi eredménnyel bíró diákjai is jóval az átlag alatt teljesítenek.

Ez azt jelenti, hogy az iskola kiváló, nyolcadik osztályos tanulói az országos oktatási intézmények nyolcadikos tanulóihoz képest 5-6. osztályos szinten tartanak. Idegen nyelvekből még alacsonyabb eredményeket produkálnak. Tapasztalatunk szerint a jó képességű, ámde hátrányos helyzetű roma gyerekek kompetenciái iskolai karrierjük során nem fejlődnek. A tanulásban kudarckerülővé és passzívvá válnak. Sokan kimaradnak, lemorzsolódnak az iskolából, sokan pedig funkcionális analfabétaként fejezik be a nyolcadik osztályt.

Az iskolák felkészületlenek a leszakadó társadalmi rétegek szocializációs különbségeiből adódó feszültségek kezelésére. Nincs gyakorlatuk a tanulásra és iskolai beilleszkedésre negatívan ható hiányállapotok megértésére és oldásárára.

Mindezek következtében a jó képességű, de hátrányos helyzetű gyerekek oktatásának minőség romlik. Sem képességeik kibontakoztatására, sem iskolaváltásra, sem továbbtanulásra nincs reális lehetőségük. Így pedig minimális az esélyük bekerülni a felsőoktatásba vagy a munkaerőpiacra.

Ebből az oktatási rendszerből, (oktatási kelepcéből), alulképzett, frusztrált, társadalmi integrációra alkalmatlan tömegek kerülnek ki. A társadalmi és gazdasági válsághelyzethez vezető probléma kezelésére dolgoztunk ki egy komplex oktatásfokuszú, alkotásközpontú modellt, amely nem projektek és programok sorozata, hanem egy szisztematikus folyamat. Olyan módszertani modell, amelyben a deszegregációt az oktatási intézményrendszer aktuális kínálatán belüli mobilizáció megteremtésével segítjük.

A Van Helyed! Stúdió célja, hogy szolgáltatásaival lehetővé tegye, hogy a továbbtanulásban motivált, hátrányos helyzetű roma gyerekek életkoruknak megfelelő tudás szintet érjenek el és a képességeiknek legmegfelelőbb iskolába kerülhessenek át.

Tanítványaink iskolaváltását és az új intézményben történő továbbhaladását a program egésze alatt támogatjuk. Diákjaink számára a minőségi oktatáson belüli választás és mobilitás lehetőségét teremtjük meg. Felkészítésük a Van Helyed! Stúdióban (Ózd) iskolán kívüli oktatási közösségben, motiváló környezetben történik. Személyközpontú, gyermek centrikus, a családokkal együttműködő, szociális hátrányokat kezelő, intenzív egyéni fejlesztés keretében. Mindeközben megkeressük a számukra legmegfelelőbb, magasabb színvonalú integrált iskolát, szükség szerint kollégiumot, amelyben tanulmányaikat folytatni fogják. Budapesti továbbtanulás esetén egy inkubátor jelleggel működő kollégiumi ellátást és további patronálást biztosító ún. VHS Pluszt hoztunk létre, amely a szocio-ökonómiai státuszváltásból következő nehézségek kezelésésre alkalmas modell, és egy biztosnágos útat ad a növendékek autonómiája felé. Növendékeink fejlődését nyomon követjük, eredményességük érdekében a választott iskolával , kollégiummal partnerségben, személyre szabott szakmai kíséretet biztosítunk számukra, adott esetben az érettségiig.

Programunk nem csupán az oktatás tekintetében befogadó. A családdal való együttműködés kialakítása a folyamat lényeges eleme. Ez a szociális helyzetet is kezelő megközelítés teszi lehetővé, hogy a képességek felmérésével és kibontakoztatásával, az egyéni motivációk erősítésével, a család nehézségeinek kezelsésvel a gyerekek alkalmassá váljanak a személyre szabott iskolaváltásra és továbbtanulásra.

Ezzel együtt a mentoráló együttműködésben fölkészítjük a befogadó iskolákat is, szakmai segítséget adunk az anyaiskoláknak. Szolgáltatásainkkal, intézmény jellegű ellátással és patrónusi rendszerünkkel a már felvételt nyert szakiskolás, középiskolás, kollégista növendékeink beilleszkedését és tanulmányi fejlődését is kísérjük, facilitáljuk, támogatjuk.