Múlt héten a teljes Van Helyed! hálózat (A Stúdió és a Stúdió+) megkezdte működését, jelenleg 100%-on működünk. Ebben a tanévben is strukturális változások elé néz a Van Helyed! Alapítvány, amelyek mindig a növendékeink igényeinek és szükségleteinek mentén történik. Az elmúlt két hétben a két központot (ózdi és budapesti) üzemeltettük. 

Az ózdi Stúdió, amely az első számú programunk, ugyanúgy iskola utáni központként üzemel, elkötelezett patrónusokkal és összesen nagyjából 30 rendszeresen aktív növendékkel. Idén, egy új, ún. Naposcsibe rendszert vezettünk be, amelyben növendékeink 1-2-3-4 Napos Csibék annak megfelelően, hogy milyen igényeik voltak a Stúdióval kapcsolatban. Egy fantasztikus csapatépítő hét után, a kis Csibék megkezdték az építő munkát, ahol az iskola utáni angol, matematika, természettudomány, történelem és nyelvtan szaktanári órák mellett, az alkotásközpontú és a sportfoglalkozások is még nagyobb hangsúlyt kaptak. 

A VH Sporttagozat Csibéi a Van Helyed! Crosstown Angels baseball csapat továbbra is töretlenül edz heti rendszerességgel, egyre nagyobb sikereket elérve, két tagunk már a nemzeti válogatottban játszik. Ezen kívül még kutyás élményfoglalkozás, lovaglás és rendszeres labdajátékra is van lehetősége az aktív Csibéknek. Az alkotófoglalkozásokat idén is, a gyerekek kívánságainak megfelelően alakítottuk így lesz tánc, irodalmi teaház, varrás, rajztanulás, főzés, zongora- és gitártanulás is. 

A budapesti Stúdió+ban ebben a tanévben már 12 növendékünk vesz részt, akiknek nagyobb részre 9 diák a Stúdió+ bentlakója is. A Stúdió+ továbbra is egy olyan központ, amely a budapesti gimnáziumokban továbbtanult növendékeink számára nyújt olyan teljes körű szolgáltatásokat, amelyek növendékeink gimnáziumi előmenetelét a legnagyobb mértékben biztosítani tudják. Legfontosabb eleme a Stúdió+ lakása, amely egy családias, biztonságos közeg, ahol növendékeink egy teljeskörű kollégium-jellegű szolgáltatást vehetnek igénybe. A Stúdió+ magas szakmai színvonalát a legfrissebb patrónusaink, Anna, Isti, Berta és Zoli biztosítják, akik a patronáltjaik számára mindenben rendelkezésre állnak. Feladataik az ózdi kollégaikhoz hasonlóan a gyerekek iskolai előmenetelnek nyomonkövetése, az iskolákkal és a szülőkkel történő folyamatos kapcsolattartás, a felmerülő igényekre problémákra való szakmai válaszkeresés. A Stúdió+ban mindenkinek lehetősége nyílik arra, hogy megkapja azt a biztonságos közösségi élményt, amely átsegíti növendékeinket a környezetváltozás és az iskolaváltás kezdeti nehézségein. Három növendékünk már ezeket az akadályokat sikeresen átlépve különböző budapesti kollégiumokban laknak, a Stúdió+ lakása számukra is minden körülmények között nyitva áll. 

Egy nagyon izgalmas év elé nézünk! Alig várjuk a fejleményeket. Kövessetek minket rendszeresen!