Innováció

Van Helyed! Rendszer kiépítését rendkívül fontosnak tartjuk. Működésében fontos demonstrálni: feltétlenül szükséges a társadalmi beavatkozást jelentő projektek elveinek, módszereinek és finanszírozásának teljesen új megközelítése! A VHR kiépítése azonban nem kísérlet. A Van Helyed! Alapítvány eddigi tevékenysége - beleértve a Van Helyed! Stúdió működését és szemléletét - valódi, mérhető változásokat és eredményeket ér el több száz ember életében. Hosszú távú projekt esetén több ezer ember sorsa változhat. 

Egy jó szisztéma az egész régió fejlődését meghatározhatja. Mintát ad az integráció Közép- Európai megvalósításához. 

Nem tartjuk lehetetlennek, hogy a VH Rendszer megújítja a források hatékony felhasználását, megújítja az integráció menetét. Ezzel az ózdi minta a leszakadó rétegek, és elsősorban a legnagyobb etnikai kisebbség, a romák társadalmi felemelkedését segítve, valódi változásokat generál Magyarországon és Közép-Kelet Európában.

Képzeljük el egy hátrányos helyzetű régióban született gyerek, roma gyerek életlehetőségeit, jövőjét, vagyis esélyeit a társadalmi integrációra. A körülmények, ahova született nyomasztóak, a hely deprivált, szűkös, nincsenek perspektívák, nincs jövő, nincsenek sikerek. Egy roma gyermek esetében a helyzetet fokozza a kirekesztettség, megbélyegzettségből fakadó, a személyiségfejlődést sújtó negatív identitás. Összességében magas a stressz, nehezen elviselhetőek a hiányállapotok, nő az agresszió, a törvényen kívüliség. Az iskolában minőségen aluli oktatás folyik, aminek következtében később lehetetlenné válik a továbbtanulás és a munkaerőpiaci integráció. Ez emberhez méltatlan élet. A távolban dereng ugyan egy másik világ, de oda a “szerencsésebbek” születtek. Az átlagos, fehér, többségi gyerekek. Az a világ ingergazdag, tágas, szabad, van jövő, kilátások és remény a sikerre. A két világ között szakadék tátong. Ha egy hátrányos helyzetű roma gyerek mégis elindulna, hogy átjusson arra a sikeres oldalra, nem valószínű, hogy átvergődik a szakadékon. Ahhoz, hogy átérjen meg kell küzdeni szociális, lakhatási és egészségügy hátrányaival, a minőségen aluli oktatásból fakadó sikertelenségekkel, a gettó törvényekkel. A százalékok azt mutatják, ez elenyésző számú gyermeknek sikerül. A többségük nem jut tovább. Pedig az egész társadalom érdeke, hogy minden gyermeke sikeressé válhasson. A Van Helyed! rendszert azért fejlesztjük, mert hiszünk benne, hogy a gyerekek sikeressége feltétele egy jól működő társadalom létrejöttének. Képzeljük el, hogy ezt felismerve a szakadék fölé egy nagyon biztonságos hidat építünk. A hátrányos helyzetű gyermek már magzat korában, az édesanya által ráléphet a hídra. A hídon a fejlődési ciklusa mentén, olyan támogatást kap, hogy biztonsággal átjut oda ahol a sikeres jövő lehetősége várja. A Híd kivezető út. A gyermekek, de egyúttal a családokat és a közösség számára is. 

Van Helyed! Rendszer ez a nagy biztonságot adó híd. A Híd “Pillérei” a Rendszer nyújtotta szolgáltatások, vagyis a tervezett projekt tevékenységei. A Pillérek olyan szolgáltatások, amelyek egymásra épülnek, a problémákra és hiányokra reagálnak, támasztékot adnak a családnak és a közösségnek, miközben a gyermekek fejlődési ciklusai során fellépő igényeket és szükségleteket maximálisan kielégítik.

 

Van Helyed! Stúdió a Van Helyed! Rendszer egyik pillére

Inklúzív és reflektív pedagógia programja lehetővé teszi, hogy a hátrányos helyzetű roma gyerekek életkoruknak megfelelő tudás szintet érjenek el és a képességeiknek legmegfelelőbb iskolába kerülhessenek át. Felkészítésük az ún. Alkotóházban, iskolán kívüli oktatási közösségben, motiváló, családias környezetben történik. Személyközpontú, gyermek centrikus, a családokkal együttműködő, szociális hátrányokat kezelő, intenzív egyéni és kiscsoportos fejlesztés keretében. Mindeközben megkeressük a számukra legmegfelelőbb, magasabb színvonalú integrált iskolát, szükség szerint kollégiumot, amelyben tanulmányaikat folytatni fogják. Fejlődésüket nyomon követjük, eredményességük érdekében a választott iskolával partnerségben szakmai kíséretet biztosítunk számukra a továbbtanulás sikeressége érdekében.  Elkészítettük a befogadó iskolák és kollégiumok feltérképezését, annak érdekében, hogy együttműködések hálózatát építsük ki. Célunk ugyanis, hogy a leszakadó régiókból és a kompetenciamérések tükrében is minőségen aluli oktatással küzdő iskolákból kiemelt tanulókat képessé tegyük arra, hogy magas követelményű és színvonalú oktatási rendszerben is megállják a helyüket. Azon dolgozunk, hogy az ezekből a régiókból kijutó és továbbtanuló fiatalok visszatérésével, munkaerőpiaci integrációjával a régió elszegényedése is visszafordítható legyen. A VHS működése során a fejlettebb régiók iskoláival közös programokat is kialakítunk a tanulók fogadásán és integrációjának közös támogatásán kívül. Az együttes programok célja a leendő diákok beilleszkedésének segítése és a befogadó intézmény tanárainak és diákjainak érzékenyítése. Ezek a programok a rideg integrációval szemben a sikeres inklúziót erősíti