JÓ GYAKORLATOK

Multifunkcionális Settlement Közösségi Ház

A programban a helyiek az építéssel és a működtetéssel is részt vettek. Fürdővel, mosodával, mosdókkal, foglalkoztató helységgel, szociális irodával a szegregátumon belül. Az infrastrukturális hiányokkal küzdő, embertelen körülmények enyhítésére.

Adósságkezelés

Munkaszervezéssel, amely során bérletidíj tartozással la akhatásban veszélyeztetetteket a szociális munkások az önkormányzat által vezetett munkaprogramokba irányítanak, ahol adósságaikat törleszthetik.

A lakásfelújításokra felhasznált nyersanyagok és közösségi munka értékének jóváíratása a hátralékokból.

Mikorhitel-akadálymenetesítő gyakorlat

Leginkább a kríziskezeléshez és az egyszeri segélyezési formához hasonlít. Ebben az esetben a diákjaink egészségét, iskolai megjelenését közvetlenül veszélyeztető problémákat kezeljük családgondozás és támogatás formájában hátránykezelés és akadálymentesítés céljából. A folyamat során a család jelzi a problémáit, amelyek megoldására a következő formákban reagálunk. A probléma a család bármely tagjára vonatkozhat, tekintve, hogy programunk egyik innovációja, hogy a roma szociokulturális helyzet ismeretében a családot és a közösséget is bevonjuk a munkánkba.Dokumentáljuk a kérést és három napon belül elbíráljuk lehetőségeink és az aktuális más kérések fényében. Megkeressük a megfelelő intézményt és végigkísérjük a támogatást kérőt, bizonyos tekintetben anyagilag is hozzájárulunk, hogy eljusson a megfelelő ellátóhoz. Illetve mi magunk vesszük meg vagy fizetjük be a sürgős szükségleteket kielégítő hiánycikket. Ezeknek a támogatásoknak fejében a családok biztosítani tudják, hogy a gyerekük járjon a Stúdióba (nem lehet probléma a hiányzó ruhanemű stb.), valamint a családok is részt tudnak venni a közös eseményekben, közösségi munkákban.

Mikorhitel-bizalom program

(folyamaban) Abban az esetben, ha a támogatott bankszámlát nyit a programunkban résztvevő gyerek továbbtanulásának jövőben felmerülő költségeire való megtakarítás céllal, és az egyszeri támogatások teljes összege megjelenik  megtakarításaiban (beteszi a számlájára a kölcsön pénzbeli értékét), akkor ahhoz az alapítvány 20%-al járul hozzá. A támogatásokat továbbra sem készpénzben folyósítjuk, hanem megvásároljuk az eszközöket. A számláról a család másolatot kap, így tudja, hogy pontosan mennyi összeget kell a saját megtakarítási számlájára befizetnie adott támogatást követően, az általa meghatározott időegység alatt. Amikor a bankszámláján a befizetett összeg eléri a támogatás értékét, akkor az alapítvány 2o%-ot hozzá tesz a támogatáshoz. Ezzel a szolgáltatással elérjük, hogy minél nagyobb a segítség, annál nagyobb az esély a megtakarításra. Ugyanis rövid távon stabilizálódik a család anyagi állapota az alapvető kiadások tekintetében, miközben a gyerek továbbtanulásának finanszírozására a reális esélye is növekszik. A program tehát exponenciálisan növekvő esélyt biztosít rövid és hosszútávon a nyomorból való kitörésre.

Van Helyed! Filmes, Média Műhely-Közös Film

Roma és nem roma fiatalok, önkéntes művészek mentorálásával készült közös filmje és a filmkészítés folyamatának dokumentálása film és fotók formájában. Az első ilyen jellegű forgatókönyvvel (cím: Hangok vaksága) filmes pályázatot nyertünk a film leforgatására. Az elkészült alkotást maguk a résztvevők mutatták be a nemzetközi Magyar Filmszemlén, majd később számos helyen, mozikban és iskolákban, többségi közösségekben zajlott vetítés érzékenyítő, interaktív találkozások keretében. A filmes és média műhely rendhagyó bemutatóin a programban résztvevő roma fiatalok avatják be a közönséget abba, hogy mi is történik az ózdi Alkotóházban, A Stúdióban, a táborokban, a foglalkozásokon, a környező szegregátumokban és nem utolsó sorban bennük.

Settlement alkotótáborok

Hétes telepen zajlottak nyolc éven keresztül. Az alkotótáborok képezték az alkotásközpontú modellprogram alapját. A táborok lehetővé tették romák és nem romák hosszú távú együttműködését, mely bizonyította mindkét oldal felé, hogy kilátástalan helyzetekből összefogással van kiút.Megalapoztuk az együttműködést a helyiekkel. Nyitottak lettek arra, hogy hosszabb távú és személyesebb kapcsolatot alakítsanak ki a modellben résztvevő önkéntesekkel.

Működni kezdtek a közös programok. Érdeklődés egymás munkája iránt.

Lehetőséget teremtettünk a játékra, eszközök használatára és kreatív tanulásra ott, ahol a gyerekek alap szocializációs lehetőségeket nem kaptak meg. Emberi méltóságuk erősödött.

Fölismerték képességeiket. Alkotások születtek, amikre büszkék lehettek.

Facebook blogok és fotógalériák: Elsősorban a programok a növendékek által történő személyes hangú bemutatása teszi transzparenssé a munkánkat. A fotók és szövegek alkotói egyúttal a közösségi média aktív szereplőivé válnak.

Alkotóház

A szegregátumok és konszolidált városrészek metszéspontjában levő ún. Alkotóház egy közöségi, kulturális és módszertani központ, miközben helyszíne az oktatási programnak. A helyi közösségek számára nyújt interkulturális programokat. Olyan hely, ahol a különféle társadalmi csoportok és kultúrák integráltan találkozhatnak a z elsősorban kulturális programok során.

Kiskert program a szegregátumban

Jól szervezett és végigkísért kiskert művelés olyan környezetben és családokkal, ahol ennek nem volt hagyománya.

Közösségi terek kialakítása

Sok esetben kis ráfordítású, a settlement alkotásközpontú gyakorlatban jól működőd közösségi programelem a környezet  megtisztítása, esztétikus közösségi terek kialakítása, alkotásra alkalmas helyek létrehozatala.

Settlement szociális munka és patrónusi rendszer

A közösséggel együtt élő, a családokkal és növendékekkel személyesen foglalkozó kreatív szociálsi munkás jelenléte a programokban.