TÖRTÉNETÜNK

A Van Helyed! Rendszert azért fejlesztjük, mert hiszünk benne, hogy a gyerekek sikeressége feltétele egy jól működő társadalom létrejöttének.

A Van Helyed! alapítvány egy - ma már közismert - egyéni, civil, önkéntes tevékenységből fejlődött ki, amely Bódis Kriszta dokumentumfilmes, író, pszichológus, a Van Helyed! szakmai vezetőjének nevéhez fűződik. Ózd legreménytelenebb roma telepén a Hétesben kezdődött 1998-ban. 2013-ig Alkotásközpontú szociális és integrációs modellprogrammá fejlődött. Ez idő alatt Ózd/Hétes telepen az alapítvány komoly változásokat ért el alkotásközpontú komplex megközelítésével. Az ott élő közel 400 felnőtt és 200 gyerek személyes bevonásával, olyan közösség kezdett kialakulni, amely a telep építő átalakítását segítette. Ez idő alatt a telep sokat változott, az emberek kiskerteket műveltek, közösségi fürdőt, mosodát építettek és üzemeltettek, a gyerekek az alapítvány oktatási programjában vettek részt, az alapítvány kártyás órát és adósságkezelést intézett a családoknak. A Hétes telepi közös munka fénypontjai - a minden évben számos önkéntes és ismert művész részvételével megszervezett - Hétes telepi alkotótáborok voltak. A telepi munka a deszegregáció irányába haladt.    

A Van Helyed! Rendszer nem egy lokális ózdi projekt, hanem egy Európai projekt Ózdon.

2014-ben a Van Helyed! Rendszer első pillére épült ki, a Van Helyed! Stúdió.  A Stúdió szolgáltatásai - a régiót jellemző - minőségen aluli oktatás következményeit kompenzálják és lehetővé teszik, hogy a diákok minőségi iskolákban sikeresen tanuljanak tovább. A VH Stúdió eddigi működése alatt a továbbtanulók aránya 100%. A Van Helyed! Rendszer a VH szolgáltatások rendszere: strukturális megoldásokat kínál a marginalizált társadalmi csoportoknak, hogy képessé váljanak kitörni a tartós szegénységet újratermelő ördögi körből.    

A Van Helyed! innovációi: problémákra reflektáló szolgáltatások egymásra építése, a következetes settlement munka, az empowerment, az interkulturalitás, a marginalizált csoportokkal kialakított partnerség, és az alkotásközpontú módszer.