Család és közösség

 Családok

A családlátogatások és a szülőkkel való folyamatos, informális, de tematizált és tudatosan irányított kapcsolattartás, visszajelzés és kommunikáció rendszere tette lehetővé, hogy az oktatási program életszerűvé váljon, és kölcsönös alkalmazkodáson alapulva gördülékenyen és eredményesen működhessen.

A közösség egyszerre kedvezményezettje és alakítója a programnak.

A családokkal minden gyerek esetében együttműködési szerződést kötünk, aminek lényeges eleme, hogy a növendékek fejlődését akkor tudjuk garantálni, ha a gyerekek rendszeresen megjelennek, minden nap a Stúdióban és részt vesznek a foglalkozásokon. Bátorítjuk, hogy a szülők, a családtagok és a tágabb közösség is együttesen vegyen részt javaslataival, ötleteivel, igényeinek megfogalmazásával a munkánkban. Erre fórumokat hoztunk létre.

A program demokratikus és a problémák megbeszélésén alapszik.

Szülői találkozók

Tudatosan kerüljük a paternalista-poroszos szülői értekezlet kifejezést. A szülői találkozó olyan parlament, ahol a szülők az oktatási program minden elemébe és eseményébe betekinthetnek, megvitathatják kérdéseiket egymással és a munkatársakkal, megfogalmazhatják javaslataikat, amelyek közül sokat beépítünk a programokba. Hangsúlyozottan az egész családot hívjuk, ezért több generációt is bevonunk a munkába, a kisebb gyerekeknek játéklehetőséget biztosítunk az alkalmak során.

A találkozók hangulata barátságos, mentorált, irányított beszélgetésekkel kezdődik, majd a közös konyhában megvendégeljük a családokat, ahol kötetlen beszélgetések zajlanak, a távoli településrészekből érkező családok megismerik egymást, kialakul a közösség. Ekkor a oktatási program tanáraival, patrónusaival, vezetőivel személyes konzultációra is van lehetőség. A szülők szállítását igény szerint megoldjuk.

Szülői munkacsoport

Probléma megoldásra, megbeszélésére, érdekérvényestésre fókuszáló munkamegbeszélések. A családokat és a közösségeket érintő általános problémák kezelésére hoztuk létre. Elsősorban az aktív állampolgárság és érdekérvényesítés fejlesztésére.

Konkrét feladatok megoldásában is részt vesznek a feladatközpontú munkacsoportok. A foglalkozásokon, közöségi eseményeken, táborokban való szülői segítő munka megszervezése, elbonyolítása a feladatuk. Ezen kívül olyan hasznos tevékenységek végzése, mint például az épületek újítása, a környezet rendezése vagy pl. befőzés.

Szülők szabadiskolája

Önkéntes szakemberek vezetésével zajló előadások sorozata, amelyet a családok érdeklődése alapján szervezünk. A programok kialakítását a szülői találkozókon zajló brainstorming előzi meg.

2015 szeptemberétől a felnőttképzést szervező gimnáziumokkal együttműködésben az érintett közösség tagjainak és növendékeink családjainak ajánljuk fel, hogy befejezhetik megkezdett és félbehagyott, vagy meg sem kezdett középiskolai tanulmányaikat és letegyék az érettségit. A felnőtteknek és fiataloknak szóló korrepetáló, felkészítő program során az Alkotóházban délelőttönként külön foglalkozunk a gimnazista szülőkkel. A kisgyerekes anyukáknak gyerekfelügyeletet biztosítunk.