EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ISKOLÁKKAL

Iskolákkal (anya és befogadó iskola esetében is) a gyermekek pedagógusaival való folyamatos együttműködés, amely során az Iskola vállalja, hogy  ebben a munkában támogatja az Alapítványt, az alábbiak szerint:

lehetőséget biztosít az Alapítvány munkatársainak, hogy a VH Stúdióba járó gyerekekkel kapcsolatos szülői

értekezleteken, fogadóórákon részt vegyenek, vállalja, hogy a VH Stúdió tanulói esetében rendszeres (havi) tájékoztatást ad az érdemjegyekről, magatartással és szorgalommal kapcsolatos információkról. (Ennek módja mindkét fél igényeit kielégítően a későbbiekben határozandó meg), vállalja, hogy amennyiben bármilyen pedagógiai probléma merül fel a VH Stúdióba járó gyerekek esetében, az optimális megoldások megtalálása érdekében értesíti az Alapítvány munkatársát. (Ehhez az Alapítvány beszerzi a szülők hozzájárulását). Az Alapítvány rendszeres tájékoztatást ad az Iskolának a gyerekek fejlődéséről, a fejlesztett területekről, a hátrányok kezelésének módjáról. Az Alapítvány maximálisan figyelembe veszi a VH Stúdió tanulóinak iskolai programjait, ezekhez igazítva saját beosztását. Az Alapítvány lehetőséget biztosít az Iskola pedagógusainak a VH Stúdió munkájába való betekintésre, a foglalkozásokon és rendezvényeken való részvételre. 

Az Alapítvány lehetőségeihez mérten, esetenként dologi adományokkal támogatja az iskolát, érzékenyítő és mediátori szerepet vállal a befogadó intézményeknél a gördülékeny integráció érdekében.