ISKOLÁN KÍVÜLI OKTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

Patrónus team

Többnyire szociális területen képesítést szerzett munkatársak. Hisznek abban, hogy az alkotás és értékteremtés folyamatos megtapasztalása fejlődésre, változtatásra késztet, és eszköze a tanulásnak, így asszisztensként részt vesznek az oktatásban valamint az alkotásközpontú foglalkozásokban is. Olyan munkatársak, akik elkötelezetten képesek segíteni abban, hogy a programban résztvevő gyerekek és családjaik – a vállalt célok elérése érdekében- megkapják a fejlődésükhöz szükséges legkörültekintőbb gondoskodást. Minden gyerekkel egyénileg foglalkoznak (1 patrónus max. 15 gyerek).

Heti rendszerességgel követik a gyermek iskolai eredményeit és stúdiós aktivitását (IT), a családok helyzetét. A diákok számára egyéni fejlesztési terveket készítenek, továbbá, ha az esetkezelő bármilyen problémát észlel, amely a gyerek iskolai előmenetelét akadályozná, akkor ott közvetítőként is belép, és megszervezi a szükséges támogatásokat. A patrónus szorosan együttműködik minden olyan szereplővel, aki hatással van a gyerek/fiatal fejlődésére.

Feladatuk:

Az oktatási esetkezelés: a Stúdió belül, az anyaiskolába és később a növendékek továbbtanulása esetén a középiskolában.  A VH Stúdiósok iskolai előmenetelének nyomonkövetése, IT rendszerünkben történő osztályzatok rögzítése, patrónus naplók vezetése, osztályfőnökökkel, szaktanárokkal való kommunikáció a növendékek fejlődése érdekében.

Szociális esetkezelés: a VH Stúdiós növendékek családjainak gondozása, a növendékek közösségeiben végzett szociális munka, kapcsolattartás.

Asszisztencia: a VH Stúdió oktató foglalkozásain és egyéb programjaiban való segítő, kreatív részvétel. Leckeírás, napi felkészülés segítése.

Csoportvezetés: 10-12 gyerek közvetlen patronálása, a kiscsoport összetartása, vezetése.

Pedagógus team

Hosszadalmas felvételi és alkalmassági processzus során kerülnek be az oktatási programba. Többnyire szaktanárok.

Feladatuk:

Kiscsoportos foglalkozások keretében szaktantárgyakat tanítanak reflektív és korszerű módszerekkel, de szorgalmazzuk az alkotásközpontú oktatási forma alkalmazását is. Segítenek a leckeírásban, a napi iskolai felkészülésben és szükség szerint dolgozatra, felvételire készítenek fel, illetve korrepetálnak. Az IT rendszeren keresztül dokumentálják és értékelik saját és a diákok munkáját, egyéni fejlesztési terveiket szinkronizálják a patrónusok által készített fejlesztési javaslatokhoz. Személyközpontú oktatást folytatnak, tehát minden egyes diákról aktuális információkat gyűjtenek az IT-ről annak érdekében, hogy minél eredményesebb oktatói munkát tudjanak végezni.

Önkéntes team

Valamely szakma képviselőjeként (orvos, sportoló, informatikus, művész stb.)programokba bevonható önkéntesek.

Folyamatosan, heti rendszerességgel aktivizálható, jól szervezett önkéntesek csapat.

Feladatuk:

Kijelölt pontokon bekapcsolódnak a tematikus munkába és használják az alkotásközpontú módszert, annak megfelelően foglalkozásokat terveznek és vezetnek.

Kifejezetten programokra jelentkeznek, mint segítők, csoportvezetők, projektvezetők vagy előadók, fellépők stb.