IT RENDSZER

Az általunk kifejlesztett IT rendszer egy feladat támogató, nyomonkövető és monitorozó rendszer.

Az IT felhasználói a patrónusok, pedagógusok, szociális munkások, az alkotó projektek vezetői, és az önkéntesek.

Az arra szakmai jogosultságotszerzők célzottan férnek hozzá információhoz a diákokról valamint képet kapnak egymás munkájáról egészen az órai eseményekig.

A program tartalmazza: a gyerekek adatait, a munkatársak adatait, önéletrajzait és motivációs anyagát, a pszichológusaink által kifejlesztett Tehetség teszt alapján a gyerekek pszichológiai és kognitív profilját, fejlesztési tervét, a patrónusaink családlátogatásai és irányított mélyinterjúi alapján elkészített környezettanulmányt, az iskolából kapott információkat és jelzéseket (az összes iskolai jegyet hetente rögzítjük minden tantárgyból, rögzítjük a hiányzások számát és okát).

Naponta minden foglalkozást követően csoportnaplók készülnek irányított kérdések alapján, és heti rendszerességgel egyéni naplók kitöltésével követjük minden gyerek fejlődését. A csoportnaplókban rögzítjük a Stúdiós csoportfoglalkozások tematikáját, értékelését, a gyerekek fejlődésére vonatkozó patrónus naplókat, az alkotó projektek menetét, foglalkozásokra lebontott tervezett és megvalósult tematikát. Az egyéni fejlesztési tervekben félévente bekerülnek a saját szintfelméréseink eredményei. Az IT lehetővé teszik a velünk dolgozók kommunikációját, a feladatok és szükségletek jelzését, az eredményes csapatmunkát.

A rendszer adatait témákra tudjuk szűrni. Az értékelő rendszer adataira akció kutatások építhetők, amelyek az állami, EU-s pályázatok indikátoraihoz képest sokkal objektívebben mérnek. Azonnal láthatóvá teszik a fejlődést, a stagnálást vagy a visszafejlődést (az egész program, de az egyes gyerekek vagy munkatársak szintjén is), ezért azonnal korrigálhatóvá teszik a koncepciót és a módszereket. A csoportnaplók elemzésével a hibák és az eredmények okaira is rá tudunk mutatni.

 Az IT rendszer a program egészének hatékony fejlesztésére, a módszertanunk tökéletesítésére is visszahatnak.

A rendszer a szolgáltatások mentén, a szükségleteinknek megfelelően bővíthető és alakítható. Ez ma a témában Magyarországon egyedülálló rendszer.