SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

Hátránykezelő szociális szolgáltatások és szociális esetkezelés vagyis komplex hátránykezelés nélkül nem működik a modell.

Szállítás

   

Szállítás - Legtöbb támogató, integrációt segítő, fejlesztő program legnagyobb problémája, hogy szervezői nem kalkulálnak azzal, hogy ezeket a legrászorultabbak el tudják-e érni. Pedig nyilvánvaló adat, hogy a földrajzi, településszerkezeti hátrányok határozottan növelik a kirekesztettséget és az abból fakadó hátrányokat. Programunkban a diákokat szükség szerint az iskolából a Stúdióba és onnan haza szállítjuk. Közösségi programjainkon és egyéb eseményeken való részvételhez a szülői találkozókon át megszervezzük a gyerekek, családok szállítását.

Étkeztetés - Közhely, hogy éhesen nem lehet sem tanulni, sem alkotni. A növendékek élethelyzetében fakadóan nem csak minden szolgáltatásunk, de a gyerekek élelemmel való ellátása is ingyenes. Tudatos egészséges étkeztetésük egyúttal hátránykompenzáció is esetleges táplálkozási hiányok, adott esetben az éhezés megszüntetésére.

Adományozás - Egyrészt családi jelzőrendszert működtetünk, amelyben a családok feliratkozhatnak anyagi jellegű segítségnyújtásra elsősorban krízisek esetén. Kérésüket regisztráljuk és megoldásuk tekintetében három napon belül döntés és intézkedés születik. Ezek nem pénzbeli segítségnyújtások, hanem élelmiszer,  ruházat, szükséges eszközök (kályha, mosógép...) orvos által felírt gyógyszerek beszerzését jelentik. Adományozói körünket célzottan is megkeressük ezekben az esetekben, de a folyamatosan gyűlő adományok kiosztását az igényekhez igazítjuk.Bizonyos alkalmakkor (karácsony) egységes ajándékcsomagok formájában osztunk élelmiszert, játékot,ruházatot. Ha az adományok nagy mennyiségben felgyűlnek, egységes osztásokat szervezünk. Célzottan kérünk adományokat események finanszírozására, vagy a növendékek napi ellátására.

Szociális földprogram - A súlyos szociális hátrányok kezelése érdekében kiskert programunk segítségével a Van Helyed! Stúdió oktatási programjában résztvevő gyerekek, kerttel rendelkező családjainak nyújtunk természetbeli (vetőmag), tárgyi, elméleti és gyakorlati segítséget, illetve oktatással  járulunk hozzá a háztáji kiskert

Családsegítő munka - Elsősorban a családgondozói vagy gyermekvédelmi eseteket igyekszünk a hivatalok felé irányítani, megfelelő gondoskodást generálni az intézményeknél, illetve egyszerűbb esetekben segítünk hivatalos kérvények és papírok kitötésében, beszerzésében.

Tanácsadás - Szakembereink szükség szerint, mind a közösség tagjainak, a szűkebb családnak, valamint növendékeinknek biztosítani tudnak tanácsadási kríziskezelési lehetőséget, hosszabb távon szakellátás vagy külső szakemberek megkeresésével.

Egészségügy - Szakorvosi tanácsadói rendszert építünk, melynek előzménye a telep doktor program. A szűréseken és tanácsadáson részt vevők számára javasolt további szakorvosi ellátásba való eljutást segítjük, a folyamatot nyomonkövetjük.

Lakhatás - Elsősorban tanácsadással, adományokkal vagy a megfelelő hivatalokkal való tárgyalással igyekszünk kezelni az olykor válságos lakhatási problémákat.