TEHETSÉGTESZT

A  feladat és a terep alapos ismerete körültekintő előkészítést tesz  szükségessé a szűrést végző szakemberek megfelelő kiválasztása érdekében.

A tematikában jártas, a téma iránt érzékeny és empatikus pszichológus team felállítása volt szükséges ahhoz, hogy a tervezett szűréseket megfelelő módon lehessen elvégezni, úgy, hogy annak eredménye hosszabb távon is megbízható információkat szolgáltasson a szűrt gyerekekről. A témában hozzáférhető kutatások, írások megismerése, személyes konzultációk és meghallgatások több köre után a választás egy kiváló szakemberre esett: Dr. Jármi Éva PhD. gyermekpszichológust választottuk a szűrés szakmai, tartalmi levezénylésének vezetőjévé.

A szűrésnek nevet adtunk. Mivel nem szerettük volna, ha negatív és hivatalos, stigmatizáló presszió torzítaná a gyermekeink megismerését segítő szakmai munkát a szűrővizsgálat

Tehetség teszt nevet kapta.   

16 fő vizsgálatvezetővel dolgoztunk, akik többsége már évek óta foglalkozik az alapítvány önkénteseként az ózdi gyerekekkel, így ismerik, partneri viszonyt ápolva, elvárásainknak megfelelően, jól kezelik az adott közeget.

Az első, átfogó képzés tematikája a feladat, a szűrés teljes menetének ismertetése, a szűrés egyes feladatainak megismerése volt. A további két ülés a vizsgálatvezetők gyakorlati képzését tartalmazta, a tervezett vizsgálatot be kellett gyakoroltatni velük, a vizsgálathoz szükséges eszközöket meg kellett tanulniuk gyorsan és zökkenőmentesen kezelniük – nehéz körülmények között is. A vizsgálat vezetők figyelmét külön felhívtuk titoktartási kötelezettségükre.

 Az iskolákkal jóval az oktatási program indulása előtt felvettük a kapcsolatot, kifejezve reményünket az együttműködésre. Programunk bemutatása során a pedagógusokban kétség sem maradt afelől, hogy a program az ő munkájukat is messzemenőkig segíti majd és együttműködésünk kölcsönös érdek. Célunk, a gyermekek sikeres továbbtanulása - amely eddig sokszor súlyos akadályokba ütközött, vagy komoly nehézségekkel járt - közös.

 Az ózdi általános iskolákkal való alapos konzultációk alapján a szűrésre javasolt gyerekek első, bő névsorát az őket legjobban ismerő tanárok,szociális szakemberek, terepen dolgozó VHA önkéntes szakemberek ajánlásai alapján állítottuk össze. 157 nevet javasoltak az iskolák. Az időpontokat az iskola javaslatai alapján rögzítettük.

 Ahogy az iskolákkal, a családokkal is fontosnak tartjuk az egyenrangú kommunikációt. Sokan feltételezik azt, hogy elsősorban a roma szülők nem szorgalmazzák gyermekeik továbbtanulását, és nem érdeklődnek iskolai előmenetelükkel kapcsolatban. Méréseink szerint azonban a szülők motiváltak a gyermekek tanulásában, de az ezzel kapcsolatos előítéletmentes kommunikáció nagyon fontos számukra.  Ezért az érintett gyerekek szüleinek személyes hangú, informatív meghívót írtunk egy az iskolájukban tartandó szülői találkozóra. Itt részletesen tájékozódhattak az induló programról.nem előadást tartottunk számukra, hanem interaktív találkozót. A szülők és az érdeklődő tanárok számára megfelelő prezentáció készült a projektről, mi várható tőle, hogyan bonyolítjuk, s ehhez mire van szükség szülőktől, gyerekektől, iskoláktól.  Fontos szempont volt, hogy a gyerekeket a legjobban ismerő tanárok is hatással lehessenek a programra, s senki ne érezze kirekesztve magát.

 A szülői értekezletre a prezentáción és a„fact sheet”-en kívül  – jogász bevonásával előre elkésztettünk egy nyilatkozat tervezetet is, melyben a szülők a megismert információk alapján hozzájárulnak gyermekeik szűréséhez, s amennyiben a gyerekek megfelelnek a kritériumoknak, hozzájáruljanak, hogy a projektben részt vegyenek. A nyilatkozat része volt néhány alapinformáció is a gyerekekről (kor, nem), ami szükséges volt a majdani szűrésre való beosztáshoz. Bemutatkozott a szakmai stáb.  Minden helyszínen kivetítő, filmvetítés, a tartalmak papíralapú kiosztása is segítette az információ minél hatékonyabb átadását.

Lebonyolítás

 Valamennyi vizsgálatvezetőt elláttunk a vizsgálathoz szükséges, s megfelelően előkészített egységcsomaggal: lap top, a megfelelő szűrőprogramok feltelepítésével, hangfelvételre alkalmas eszköz, mobil internet kapcsolathoz eszközök, telefon, kártya, stick, pendrive-ok, jegyzetfüzetek, gyerekenként dossziék, írószer, valamint ásványvíz és üdítőital, amivel vizsgálat közben a gyerekeket is kínálták. Nehezítettek voltak a körülmények, ugyanis a vizsgálatot online kellett vizsgálat közben dokumentálni, miközben a vizsgálati helyszíneken nem volt megfelelő internet csatlakozási lehetőség, esetleg áram.

 Valamennyi iskolától kértünk megfelelő kontakt személyt, akivel a gyakorlati munkát egyeztetni tudtuk: terem, áram, internet, beosztások megtartása stb. A kapcsolattartás személyesen, telefonon, email-ben történt, s minden esetben zökkenőmenetes volt.

 A vizsgálatokat igyekeztünk koncentráltan megszervezni: a gyerekekkel egymást követő napokon találkoztak a vizsgálatvezetők, így egy vizsgálatvezető két nap alatt – beosztástól függően - 4-5 gyereket tudott szűrni. A vizsgálatok az iskolákban történtek: külön tantermekben, a lehetőségekhez mérten megfelelő nyugalmat biztosítva. 

 Az elkészült vizsgálatok eredménye részben online megjelent a vezető pszichológus által létrehozott, s a vizsgálatvezetők által kitöltött webes felületen, ugyanakkor az írásban készült anyagokat /tesztek, megjegyzések stb./ folyamatosan eljuttattuk Budapestre a vezető pszichológushoz s teamjéhez, hogy még időben jelezhesse, kinél kell pótlólagos ill. kiegészítő vizsgálatot lefolytatni. Így lehetett ezen felül biztosítani, hogy a vizsgálat eredménye úgy készülhessen el időben, hogy a kiválasztott gyerekek, családjuk és iskolájuk még a tanév vége előtt értesüljenek az eredményről.

Kommunikáció és bizalmi kapcsolat a családokkal

 Minden gyermekhez ellátogattunk, családjaik megkapták az elkészült profilokat és szakembereinkkel megbeszélhették az eredményeket. Kialakultak az oktatási program induló csoportjai, elkészültek a környezettanulmányok. A családlátogatások egyik módszertani eleme, hogy kötetlenek, tiszteletben tartva a helyi szokásokat interkulturálisak, vagyis partneri közvetlenségen alapuló magas szintű információátadás a lényegük.