A VAN HELYED SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE

A projekt célja a Van Helyed! Rendszer kiépítése és hosszútávú működtetése.

A Van Helyed! Rendszer olyan mintaprojekt, amely a leszakadó rétegek, és elsősorban a legnagyobb etnikai kisebbség, a romák társadalmi felemelkedését segítve, valódi változásokat tervez generálni Magyarországon és Közép-Kelet Európában. 

A Van Helyed! Rendszerben hosszútávon, a gyermek fejlődési ciklusa mentén, magzati kortól az egyetemig, a család és közösség bevonásával, szolgáltatásokat és projekteket építünk egymásra, annak érdekében, hogy megbontsuk a szegénység újratermelődésének reprodukciós köreit.

A Van Helyed! Rendszer egy nagy biztonságot adó híd. A Híd “Pillérei” a Rendszer nyújtotta szolgáltatások, programok. Ezek a programok a megismert problémákra és hiányokra reagálnak. Támasztékot adnak a családnak és a közösségnek, miközben a gyermekek fejlődési ciklusai során fellépő igényeket és szükségleteket maximálisan kielégítik. 

Számos kutatás, de a tereptapasztalatok is alátámasztják, hogy a rövidtávú, egymáshoz nem kapcsolódó projektek eredménytelenek, konzerválják a nyomort. Kizárólag a rendszerben működő, hosszútávú, mérhetően hatékony projektek közül a jól előkészített, nagyobb ívű és intevallumú programok járnak eredménnyel.
A VH Rendszer 2016/2017/2018/2019 előkészítő szakaszokat követően, a tervek szerint 2019-től legalább 2039-ig zajlana. Ez idő alatt egy gyereket (már magzati korban védve) végig kísérünk az egyetemig. A tervezett húsz+ két és fél előkészítő év során minimálisan 240 diák jut el az egyetemig, a komplex programok pedig a családok és a közösség bevonásával sok ezer főt érnek el.

A Van Helyed! Rendszert azért fejlesztjük, mert hiszünk benne, hogy a gyerekek sikeressége feltétele egy jól működő társadalom létrejöttének, és egy jól működő Európa fennmaradásának.